STATIKA STAVIEB V BARDEJOVE

Projektovanie pozemných a inžinierskych stavieb v časti statika stavebných konštrukcií, vypracovanie statických posudkov a výrobných výkresov pre všetky stupne projektovej dokumentácie (návrh, ohlásenie stavby, stavebné povolenie a realizácia stavieb) a pre akýkoľvek typ stavby a stavebného materiálu. Pre statické posúdenie stavieb používam výpočtový a dimenzačný program SCIA Engineer 17 a GEO5 pre návrh plošných a prútových prvkov a základových konštrukcií; na kreslenie výkresov CMS Ingellicad 9.0 Premium edition plus a na kreslenie výkresov výstuží Allplan 2018.

<title>STATIK - BARDEJOV</title>
Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, č. živnostenského registra 760-20540.

© 2018 Ing. Pavol Krupec, Nižný Tvarožec 106, 086 02 Nižný Tvarožec
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!